Osnivači

Tijana Prodanović

doktor astrofizike

Tijana je diplomirala je 2001. god. na smeru astrofizika na Katedri za astronomiju, na Beogradskom univerzitetu. Doktorirala je iz oblasti nuklearne i čestične astrofizike na Univerzitetu Ilinoisa u Urbana-Šampejnu 2006. godine, gde je dva puta bila proglašena za izvanrednog nastavnika. Od 2006. godine zaposlena na Departmanu za fiziku na PMF-u gde je vanredni profesor. Osim nastavnog i naučnog rada, Tijana se aktivno bavi populariziacijom nauke i naučnom komunikacijom. Na FameLab takmičenju mladih komunikatora nauke, Tijana je 2008. godine odnela prvu nagradu na nacionalnom nivou i drugu nagradu na međunarodnom nivou, čemu su prethodila dve Master Class radionice iz oblasti naučne komunikacije koje su držali vrhunski strani stručnjaci. Osim toga, programski je koordinator Festivala nauke u Novom Sadu od 2011. godine, kao i Noći istraživača u Novom Sadu  takođe od 2011. godine. Održala je brojna kako naučna tako i popularno-naučna izlaganja.